Att forska på data från EVAS-registret

Data finns till tillgängliga för forskning!

För att underlätta för dig som önskar utföra någon form av forskning på data från EVAS-registret så bör du  först kontakta registret för att se om de data som du önskar finns.

Något allmänt uttag av data för forskning kommer inte att ske utan varje av styrgruppen godkänt projekt kommer endast få tillgång till de variabler som krävs för utförandet av projektet. 

För att få tillgång till data för forskning krävs följande:

  • Godkänd Etikansökan där det klart och tydligt framgår att data från EVAS-registret skall ingå.
  • Studieprotokoll eller projektplan där det klart och tydligt framgår att data från EVAS-registret kommer att användas för studien. Det skall även finnas ett väl definierat syfte och metod för projektet samt en beskrivning av frågeställningen.
  • Det skall även finnas en lista över vilka variabler som önskas för att kunna utföra projektet.